Elsäkerhet genom att kontrollera din elanläggning

Elsäkerhet är A och O i alla bostäder för att minimera risken för elektriska problem och brand säger Elsäkerhet genom att kontrollera din elanläggning – elektriker stockholm. För att säkerställa att din elanläggning är säker och fungerar som den ska behövs den kontrolleras med jämna mellanrum. Genom att kontrollera din elanläggning regelbundet kan du upptäcka fel i god tid och få en bild över anläggningens skick. Det är ett effektivt sätt att förebygga elektriska skador och brand.

Innebörden av regelbunden kontroll

Med regelbunden kontroll av din elanläggning menas att du säkerställer att anläggningen är säker mot sak- och personskador. Genom att utföra regelbundna kontroller kan du minska risken för oönskade fel genom att upptäcka skador och fel i god tid. Fortlöpande kontroll är lika viktigt att utföra för elanläggningen i den enskilda villan som i industrifastigheten för licensfria casinon. Som anläggningsinnehavare är det ditt ansvar att kontrollera din elanläggning regelbundet för att upptäcka och åtgärda brister i god tid.

När ska man kontrollera sin elanläggning?

Elsäkerhet
Elsäkerhet

Hur din elanläggning används och hur många år den har på nacken avgör hur ofta du behöver kontrollera den. En uppskattning som är bra att utgå från är att kontrollera den åtminstone en gång per år. Om du har en väldigt gammal elanläggning är det bra att kontrollera den ännu oftare av säkerhetsskäl. I äldre hus är det särskilt viktigt att hålla noga uppsikt över sin elanläggning. Många äldre byggnader är inte utformade för att klara av den hårda belastningen moderna elprodukter kräver. read more