Elsäkerhet är A och O i alla bostäder för att minimera risken för elektriska problem och brand säger Elsäkerhet genom att kontrollera din elanläggning – elektriker stockholm. För att säkerställa att din elanläggning är säker och fungerar som den ska behövs den kontrolleras med jämna mellanrum. Genom att kontrollera din elanläggning regelbundet kan du upptäcka fel i god tid och få en bild över anläggningens skick. Det är ett effektivt sätt att förebygga elektriska skador och brand.

Innebörden av regelbunden kontroll

Med regelbunden kontroll av din elanläggning menas att du säkerställer att anläggningen är säker mot sak- och personskador. Genom att utföra regelbundna kontroller kan du minska risken för oönskade fel genom att upptäcka skador och fel i god tid. Fortlöpande kontroll är lika viktigt att utföra för elanläggningen i den enskilda villan som i industrifastigheten för licensfria casinon. Som anläggningsinnehavare är det ditt ansvar att kontrollera din elanläggning regelbundet för att upptäcka och åtgärda brister i god tid.

När ska man kontrollera sin elanläggning?

Elsäkerhet
Elsäkerhet

Hur din elanläggning används och hur många år den har på nacken avgör hur ofta du behöver kontrollera den. En uppskattning som är bra att utgå från är att kontrollera den åtminstone en gång per år. Om du har en väldigt gammal elanläggning är det bra att kontrollera den ännu oftare av säkerhetsskäl. I äldre hus är det särskilt viktigt att hålla noga uppsikt över sin elanläggning. Många äldre byggnader är inte utformade för att klara av den hårda belastningen moderna elprodukter kräver.

Besikta din elanläggning

Om du nyligen flyttat in i en ny bostad eller aldrig har kontrollerat din elanläggning förut behöver du först och främst lära dig om hur din anläggning fungerar. Det kan se olika ut i olika bostäder vilket innebär att du behöver lära dig hur din specifika elanläggning fungerar och ser ut. Ett enkelt tillvägagångssätt för att skaffa dig kännedom om din elanläggning är att anlita ett elinstallationsföretag för att utföra en el-besiktning. Om du nyligen flyttat in i ett äldre hus är det särskilt viktigt att låta en fackman inspektera din elanläggning. Tyvärr förekommer det en hel del fusk gällande elarbete. I vissa hus har outbildade privatpersoner dragit elen vilket kan vara en ren säkerhetsfara. Genom att låta en fackman inspektera din elanläggning kan du alltså delvis få reda på om elen dragits korrekt och lära dig mer om hur elen i ditt hushåll fungerar.

Åtgärda brister i din elanläggning

Om du upptäcker några fel i din elanläggning är det viktigt att du åtgärder felet så snabbt som möjligt. Om några allvarliga brister upptäcks som kan vara rent brandfarliga är det oerhört viktigt att åtgärda bristen omedelbart.

Categories: Elektriker

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *