Eftersom att mögel kan påverka vår hälsa är det viktigt att du håller dina sinnen öppna och är uppmärksam på om det skulle dyka upp mörka eller gröna fläckar. Då kan det vara mögel som du behöver åtgärda i tid för att det inte ska bli alltför farligt för er som bor i huset. För att inte nämna att det kan bli kostsamt att åtgärda mögel om det har gått för långt.

Det finns flera saker som du kan gå efter för att avgöra om det finns mögel i ditt hem eller inte. Här nedan kan du läsa mer om det.

Synligt mögel

Till att börja med kan du använda dina ögon för att se om du har mögel eller inte. Mögel brukar vanligtvis uppstå i fuktiga områden. Till exempel i badrum eller källare. Om du ser att det finns svarta, gröna eller mörka fläckar eller prickar är det troligt att det är mögel. En del mögelarter kan dessutom bli ludna.

Lukt

En annan sak du kan gå efter för att söka efter mögel är lukten. Ett mögel drabbat hem kan lukta fränt och sticka i näsan. Men det kan även lukta som i en jordkällare.

Huvudvärk

Sedan finns det en rad olika fysiska symptom på att det finns mögel i ditt hem. Ett sådant symptom kan vara huvudvärk. Det är för att mögel påverkar luften och förutom att du kan få huvudvärk kan du känna att luften är tung, vilket kan vara bra att ha i åtanke när du misstänker mögel.

Problem med luftvägar

Om du börjar att hosta, får snuva och infektioner i luftvägarna utan att du har övriga symptom vid förkylning eller om symptomen inte går över kan det mycket väl vara en indikation på att det finns mögel i ditt hem. Förutom att du kan få problem med dina luftvägar kan mögel även påverka dina slemhinnor, vilket till exempel kan göra att dina ögon, din näsa och ditt svalg är irriterat.

Hudåkommor

Även din hud kan påverkas av mögel. Om du till exempel får problem med eksem, klåda och olika hudutslag kan det vara ett tecken på att det finns mögel. Förutom eksem, klåda och hudutslag kan du också drabbas av akne.

Immunförsvaret

Om du plötsligt blir sjuk och förkyld oftare än vanligt kan det vara ett tecken på mögel. Mögel kan bryta ner immunförsvaret och därmed göra dig mer mottaglig för bakterier och göra dig sjuk.

Lungor

Fritt från bakterier
Fritt från bakterier

Som vi nämnde högre upp kan dina luftvägar påverkas av mögel. Men mögel kan dessvärre påverka våra lungor mer än så. Du kan till exempel få problem med din andning och få svullnader och blödningar i lungorna.

Categories: Uncategorized

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *